ע.

ע.

22.7.18שלי ודני אהובים, הייתם עבורי הרבה יותר מעורכי הדין שהיו איתי ברגעים קשים מאד. בלעדיכם התהליך הזה היה בלתי אפשרי.אוהבת ומעריכה מאד, ע'. 

Go to Appearance - Infomation Author to create a infomation