ע.

ע.

22.7.18 שלי ודני אהובים, הייתם עבורי הרבה יותר מעורכי הדין שהיו איתי ברגעים קשים מאד. בלעדיכם התהליך הזה היה בלתי אפשרי. אוהבת ומעריכה מאד, ע'.  

Go to Appearance - Infomation Author to create a infomation