חידושי פסיקה בסוגיית הסכמים בין בני זוג

מחוז מרכז – לשכת עורכי הדין בישראל: ועדת דיני משפחה במחוז מרכז: כנס חד יומי בנושא משפחה וירושה: "חידושי פסיקה בסוגיית הסכמים בין בני זוג" – עו"ד דני שרמןיובהר, כי אין במידע שיימסר על ידי המרצה בהרצאה המקוונת, אשר ניתנת כשירות וולונטרי לציבור עורכי הדין, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר כי כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה ולשכת עורכי הדין ו/או מי מטעמה ו/או המרצה, בין במישרין ובין בעיקיפין ולשכת עורכי הדין ו/או מי מטעמה, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר.

פורסם על ידי ‏מחוז מרכז – לשכת עורכי הדין בישראל‏ ב- יום שלישי, 25 באוגוסט 2020

Go to Appearance - Infomation Author to create a infomation