להתגרש לשלום – אפשר גם אחרת שלי שרמן, עו"ד ומגשרת במודיעין, מומחית לדיני משפחה, גירושין וגישור

“למרות הכל, נשארנו ידידים”, “הכי חשוב לי שהילדים לא ייפגעו”!

לקוחות רבים ממודיעין שמתעניינים בגישור במודיעין שואלים:

“האם ניתן לעבור את הגירושין בקלות במהירות, וללא משקעים?

כששני בני הזוג מחויבים למטרה משותפת אחת- להתגרש לשלום- וכששניהם חדורי רצון שזה יקרה- יש להם סיכוי טוב מאד להצליח בכך, אם יבחרו בדרך של גישור ומשא ומתן להסכם.

מהו גישור?

הגישור במודיעין הוא דרך לפתרון סכסוכים במשא ומתן והסכמות הדדיות, ללא מאבק משפטי.

בגישור במודיעין, בני הזוג לוקחים בעצמם אחריות על הסכסוך ובכוחות משותפים, בעזרת  מגשר/ת טוב/ה, מחפשים ומוצאים מגוון פתרונות ודרכים לסיום הסכסוך.

בגישור במודיעין, בני הזוג קובעים יחד את עקרונות ההסכם ביניהם, הסכם שילווה אותם עוד שנים רבות. יחד הם יחליטו בכל נושא שקשור בחייהם ובחיי ילדיהם. שני בני הזוג יודעים ביחד יותר טוב מכולם, מה טוב ונכון להם! שניהם  מכירים היטב כל פרט ופרט מחייהם האישיים. רק להם למעשה, יש יכולת למפות את צרכיהם וצרכי ילדיהם ולתת להם מענה בהסכם ארוך-טווח, עליו יחתמו.

 

מהם יתרונות הגישור? מה יוצא לי מזה?

  1. חיסכון כספי –

עלות הגישור במודיעין נמוכה באופן משמעותי לעומת עלות הייצוג המשפטי בבית המשפט, ונעה בד”כ בין כ10% ל20% מעלות הייצוג המשפטי. העלות מתחלקת בין שני בני הזוג, כך שכל צד משלם מחצית.  לעומת זאת, את העלות הגבוהה עבור הייצוג משפטי, משלם כל צד בנפרד.

  1. חיסיון-

הגישור במודיעין הוא חסוי. כל מה שנאמר בחדר הגישור וכל מסמכי הגישור (דפי מידע, יתרות, פרטים אישיים וכיוב’) וכן כל מידע לגבי הסכמות ביניים שהושגו, פרטים שקשורים למשא ומתן וכיוב’ – הינם חסויים ולא ניתן להציגם בפני ערכאות משפטיות. המשמעות הינה כי גם אם חלילה הגישור במודיעין לא ישא פרי  ויוגשו תביעות, כל החומר שנחשף בגישור הינו חסוי ולא ישמש כראיה בהליך המשפטי. זהו יתרון משמעותי להליך הגישור, בו ניתן להיפתח בחופשיות ובנושאים רגישים, כולל נושאים כספיים רגישים והכל נמצא תחת חיסיון!

  1. מהירות ויעילות-

הגישור במודיעין מהיר ויעיל. פגישות הגישור, נקבעות בהתאם ללוחות הזמנים של המגשר/ת ושל בני הזוג. לאחר מספר פגישות ולאחר שיש הסכמות עקרוניות בכל הנושאים, המגשר/ת מנסח/ת טיוטת הסכם שעוברת לצדדים להערותיהם, עד לגיבוש הסכם סופי, המוגש לאישור בית המשפט. מסגרת הזמנים מאד ברורה וידועה מראש.

לעומת זאת, כאשר מנהלים הליך משפטי, בני הזוג תלויים ביומנו העמוס של ביהמ”ש. חולפים חודשים רבים ממועד דיון אחד למשנהו וההתיידנות עלולה להימשך אפילו שנים. תוכן הדיונים נוקשה, קבוע מראש ולא ניתן לשינוי. אם עולה צורך דחוף, לא בטוח שהוא יקבל מענה מהיר בזמן סביר. לעומת זאת בגישור, ניתן להעלות לסדר היום נושאים דחופים בהתאם לצורך.

 

  1. גמישות ויצירתיות-

הגישור במודיעין מבוסס על רצון בני הזוג ועל מחויבותם להגיע להסכמות ולכן, הגישור במודיעין מטבעו הוא גמיש ומאפשר לבחון מגוון חלופות לפתרון, שלאו דווקא קיימות במסגרת הדין והמשפט. יש מקום ליצירתיות ולחשיבה “מחוץ לקופסא”, המותאמות לצדדים ולצרכיהם. למשל, ניתן להחליט על פתרונות זמניים, שישתנו בהמשך. אפשר לשתף בגישור במודיעין דמויות משמעותיות (כמו בני משפחה) שיסייעו לבני הזוג לקבל החלטות; אפשר לערב בגישור במודיעין פסיכולוג/ית לילדים, רואה חשבון, אקטואר, יועץ כלכלי, שמאי וכו’, לפתרון סוגיות נקודתיות באופן מהיר ויעיל, שיקדם את ההסכמות.

בהליך המשפטי לעומת זאת, בית המשפט כבול למסגרת החוקית והמשפטית, לכללי סדר הדין, לסמכות שניתנה לו בחוק וכו’. ביהמ”ש מוסמך אמנם למנות מומחה מטעמו, אך המסגרת בה הוא פועל מאד נוקשה וקשה לתקוף חוו”ד מומחה שמונה ע”י ביהמ”ש.

  1. שקיפות, הגינות ותום לב-

הגישור במודיעין מתקיים באופן שקוף. בני הזוג מתחייבים באופן הדדי לגלות מידע, מסמכים ונתונים אישיים, לשתף פעולה עם המומחים ו/או הגורמים המקצועיים שיהיו מעורבים בהליך הגישור. הנגישות למידע מהותי אודות הצד השני הינה מהירה וקלה.

לעומת זאת, בהליך המשפטי, אין חובה לגלות מידע ומסמכים ויש לנהל על כך הליך ביניים נפרד, הכפוף גם הוא לכללי סדר הדין ולכללי הדין המהותי, הגנת הפרטיות וכיוב’.

בני הזוג מחויבים להתנהל בגישור במודיעין בהגינות ובתום לב, ובהתאם הם מתחייבים שלא להגיש תביעות משפטיות במהלך הגישור. אם כבר הוגשו תביעות, ההליכים המשפטיים מוקפאים בהסכמה.  כך כל צד פנוי לגישור ואיננו נתון ללחצים משפטיים ולמתח הנפשי הכרוך בנקיטת הליכים משפטיים.

  1. מבוסס על רצון והסכמה-

הגישור במודיעין תלוי ברצון בני הזוג ומבוסס על בדיקת הצרכים של כל אחד מהם. בכל רגע רשאי כל צד להפסיק את הגישור (בהודעה מראש). למגשר/ת  אין סמכות להכריע בסכסוך. ההכרעה  הסופית וסיום הסכסוך תלויים בבני הזוג. לעומת זאת, לשופט בביהמ”ש יש סמכות להכריע בסכסוך לכאן או לכאן. פסק הדין נכפה בד”כ על הצדדים, ולעיתים קרובות, שני בני הזוג אינם שבעי רצון מהתוצאה.

  1. מחויבות גבוהה לקיום ההסכם-

הסכם הגישור הסופי מבוסס על רצון בני הזוג ועל הסכמות שנוצרו בעקבות בדיקה מעמיקה של הצרכים והציפיות. כך נוצרת מחויבות חזקה ביותר של בני הזוג לקיומו של ההסכם בפועל ולמילוי אחר הוראותיו. המצב שונה בהליך משפטי, כאשר ניתן פסק דין שנכפה על בני הזוג, כשבדרך כלל צד אחד (או שניהם) חש מקופח ואינו שבע רצון מהתוצאה.

  1. שמירה על מערכת יחסים-

האווירה בגישור נעימה ונינוחה ואין בה לחץ ומתח נפשי הקיימים בהליך המשפטי.  אווירה זו מאפשרת לבני הזוג לשמר את מערכת היחסים ואת התקשורת ביניהם ולחסוך משקעים ריגשיים.

  1. סודיות-

על המגשר/ת חלה חובת סודיות לגבי כל הפרטים שקשורים להליך הגישור, כל המידע שנמסר לו/ה, מסמכים, נתונים וכיוב’. ההליך אם כך הוא דיסקרטי, והדבר מקל מאד על בני הזוג להיפתח גם בנושאים אישיים ולהתקדם בגישור בשקיפות מרבית.

 האם חובה ללכת לגישור?

כן. החוק מחייב בני זוג, והורים לילדים לנסות ליישב את הסכסוך ביניהם בגישור, אצל מגשר/ת פרטי/ת או ביחידת הסיוע של ביהמ”ש לענייני משפחה. חובה להגיע לפחות לפגישת גישור אחת. יש מצבים חריגים בהם אפשר לפנות בכל זאת לביהמ”ש לפני או במקביל לגישור.

מתי הגישור אינו מתאים?

לא כל מקרה מתאים לגישור! כשעוצמת הסכסוך מאד גבוהה, ובני הזוג אינם מסוגלים לתקשר ביניהם (במקרי אלימות קשה, עבירות פליליות, צווי הרחקה וכו’), כאשר צד אחד נוקט צעד קיצוני כנגד הצד השני (כמו הברחת רכוש, היעלמות לחו”ל, הסתת הילדים, מניעת קשר וכיוב’) או כשצד לא בשל לפרידה וחווה משבר נפשי גדול. במקרים כאלו, על הצדדים לפנות תחילה לגורם המקצועי הרלבנטי, לפני שמתחילים גישור (פסיכולוג, יועץ זוגי, משטרה וכיוב’) או לביהמ”ש לצורך הגנה על הזכויות, קבלת סעדים זמניים דחופים וכו’.

מומלץ בכל מקרה וכבר בשלב מוקדם של פרוץ הסכסוך, לקבל יעוץ משפטי מעו”ד מומחה לדיני משפחה וגירושין.

למי פונים?

חשוב מאד לפנות למגשר/ת שעבר/ה הסמכה ספציפית לגישור במשפחה.

רצוי לפנות למגשר/ת שהוא/היא גם עו”ד המתמחה בדיני משפחה ומכיר/ה היטב את הנושא ברמה הפרקטית.

מגשר/ת טוב/ה  במודיעין י/תמליץ לבני הזוג (לכל אחד מהם בנפרד) לפנות ליעוץ משפטי כדי לדעת מהן הזכויות והחובות המשפטיות שלהם וכדי שיחתמו על ההסכם מתוך הכרה והבנה של זכויותיהם וחובותיהם כאחד. הבהרה: המגשר/ת חייב/ת להישאר נייטרלי/ת, ולכן, על המגשרת/ להימנע מלתת יעוץ משפטי לבני הזוג.

בהצלחה!

 

Go to Appearance - Infomation Author to create a infomation