על הדבש ועל העוקץ שבחוק החדש לגישור חובה בסכסוכי משפחה מאת עו"ד דני שרמן, חודש יוני 2016

בימים אלה מתקיים פולמוס ציבורי רחב האם החוק החדש לגישור חובה בסכסוכי משפחה הוא טוב או רע לאזרחים. יש המצדדים בחוק בקנאות ויש המתנגדים לו בתוקף. ברשימה זו ברצוני להציג בפניכם את יתרונותיו של החוק החדש לצד מגרעותיו, ואתם תשפטו. תחילה הסבר קצר לגבי מהות החוק. על פי החוק החדש, בן זוג שמעוניין בהסדרת עניינים […]