ח.נ

ח.נ

12.9.18

לגמרי מניסיון אישי! אין על שלי! אפשר להציל ילדים! אפשר לא להכנע לסחטנות ואיומים! ומשם להוביל לפתרון הכי שפוי שבנמצא. לעולם לא אוכל להודות מספיק על מה ששלי עשתה בשביל ילדיי!! ח.נ

Go to Appearance - Infomation Author to create a infomation