ל.

ל.

17.7.18 תודה רבה שלי ודני, זכיתי שברגעים הקשים שלי ליוויתם אותי ונלחמתם כדי שאצליח להגיע להסכם הכי טוב שאפשר. שלי היקרה, המקצועיות שלך ובעיקר הסבלנות האינסופית להסביר, להדריך, לעודד ובעיקר לא לוותר גם כשכל כוחותי כלו-היו מקור של חוזק ונחמה וידעתי שיש לי על מי לסמוך ואת מי לשאול (גם אם זו אותה שאלה שנשאלה שוב ושוב בעבר...). אגב, מניחה שעוד יעלו מספר שאלות... שתצליחו בכל, ל'  

Go to Appearance - Infomation Author to create a infomation